Chiếc lồn hồng hào cực đẹp của người đẹp phim sex Melody Marks, không lại thì để cảnh sát đẹt nó là chắc ăn chứ có gì nữa. Em vẫn sợ quá à. Muốn chắc ăn, mình xúi tụi cảnh sát tăng cường thực nhiều xem nó chạy đi đâu cho khỏi. Liệu họ có chịu không? Có lẽ đã qua cơn ngây ngất, xem phim xnxx mỹ lồn thơm của em Melody Marks Lư cười hì hì, nói: Mình làm cơm dâng tới tận miệng cho chúng ăn mà có ai chê bao giờ. Nhưvậy nhất định thằng Vinh phải chết hở anh? Chứ còn cách nào khác để anh nhảy lên nắm hết đàn em khu này được bây giờ.