cháu gái bị chơi dát lồn để trừ nợ cho ông ngoại Melody Marks, bọn đòi nợ triều mến hôn cô cháu gái trong khi cô cháu gái đang quấn quít lấy thân bọn đòi nợ mà cỡi hết đôi ba tà áo rộng, chúng bọn đòi nợ đã trần trụi và bắt đầu mạnh dạng mà đè lấy nhau để hôn hít lên môi rồi lần xuống cổ cao nghiệu để nút in dấu gót hồng hồng, sau lần ái ân ở sài gòn, thanh cô cháu gái như hiểu được những gì bọn đòi nợ cho, nên bú vội xuống con cu bọn đòi nợ mà nút, xem phim sex mỹ cô cháu gái muốn bọn đòi nợ ra khí ngay lúc này, nhưng bọn đòi nợ hãm lòng lại mà chờ, bọn đòi nợ thấy cô cháu gái bú cu