Giúp gái ế mốc lồn thỏa mãn cơn động đực Risa Onodera, phái đoàn úc đến tái cứu xét các xấp hồ sơ các gia đình của tàu mới cập bến xong, gia đình ông châu văn xương nạp đơn khiếu nại, xem phim vlxx gái chưa chồng cực dâm là hồ sơ cũ nên trưởng đoàn xem xét trước, thông báo hẹn ngày lên văn phòng phỏng vấn, hồ sơ anh nàng được phái đoàn chấp thuận vì gia cảnh hiện tăng năm người, vợ còn mang bầu, theo diện nhân đạo, ưu tiên dưới sự bảo trợ của chủ nông trại ở ttiểu bang nam úc, sáng ngày anh nàng xương chuyển trại về thủ đô, chàng…