Hai mẹ con tủi nhục khi bị thằng trộm cưỡng hiếp Hijiri Maihara, lấy tay hai mẹ con làm hai mẹ con đành phải chìu theo, xem sex jav hd bản nhạc trữ tình của thanh lam trỗi lên thật nhẹ, thật êm hai mẹ con đả ngà ngà sây, đầu óc hai mẹ con như vướng đầy sương mù hai mẹ con đặt đầu lên vai tên cướp để tên cướp dìu hai mẹ con theo tiếng nhạc, hai mẹ con cãm thấy thật khoan khoái, một cãm giác thật mới lạ với hai mẹ con, mùi đàn ông là lạ của tên cướp xông lên mũi hai mẹ con làm hai mẹ con ngây ngất hai mẹ con chỉ muốn ngũ ngay bay giờ, trong vòng tay tên cướp, phần tên cướp thì lúc đầu tên cướp còn cố dìu chị…