Ông hàng xóm tâm thần hiếp dâm vợ nhà bên cạnh Meguri, ăn tân gia, xem phim sex hay bà con ở nội quận tam bình đi ngang ai mà không hít hà, chắt lưỡi khen: cha cha, dinh ông hội đồng mến lớn còn hơn dinh quan chủ quận nữa nghen.” ông hội đồng nghe lọt tai khoái chí mở cờ trong bụng nhưng cũng ớn da gà. ông ngại mích lòng, lỡ như lời đồn thấu tai thì cũng phiền lắm. may mà giữa ông hội đồng và quan chủ quận là chỗ bà con đầu ông cố, đi lại thân tình ruột thịt nên mọi chuyện êm xuôi qua tang lề. cất…