Uất ức ngồi nhìn 3 đứa ăn mày hiếp dâm vợ và con gái Shen Nana, một nửa mà mẹ nàng nước mắt đầm đìa, chàng ấn vào và mẹ nàng la lên agggggggggggggg aggggggggggggg , mẹ vừa đau vừa sướng chưa bao giờ được chơi đít bao giờ ahhhhh ahhhhh ahhhhhh, xem phim sex trung quốc mẹ nàng rên càng lúc càng mạnh và tên mỹ bắn khí vào đít mẹ, tên thứ hai lại trở lại đút vào lồn mẹ còn chàng thì bú vú mẹ, nàng chịu không nổi muốn thử con cu mỹ xem sao nàng nhảy lên giường và chỉ tên mỹ bỏ vào lồn nàng, như hiểu ý nhưng tên mỹ không dám vì…