Vlxyz – thằng sếp bày kế để địt vợ của nhân viên Minami Kojima, của nàng gẩy qua gẩy lại nơi mồng đốc khiến mông nàng hơi giật giật vì nhột, vì sướng. như mọi khi thì có lẽ như vậy cũng đủ kích thích để nàng tự thỏa mãn nốt cơn dâm bị bỏ dở nhưng hôm nay nàng thấy sướng lắm nhưng hầu như vẫn còn một sự bít tức ở đâu đó làm nàng không thể nào đến thỏa mãn tột đỉnh được trong thâm tâm, nàng biết cái nàng cần là cái gì, xem sex vlxx vụng trộm nhưng nàng còn e sợ nàng sợ nhỡ bị quang phát giác thì sẽ tan vỡ…